Ako chutí moc v roku 2015

19.11.2015 21:39

Dlho pretriasaným problémom nášho školstva je, že žiaci nevedia pracovať s informáciami a čítať s porozumením. Udalosti posledných dní nás presvedčili, že to nie je len problém žiakov, ale aj riaditeľov škôl.

Dňa 13.11. bol na stránke IBU uverejnený vysvetľujúci list riaditeľom škôl, https://ibu7.webnode.sk/news/list-riaditelom-k-akcii-den-zdravia/, v ktorom sme sa pokúsili naznačiť naše ciele a súčasne sme požiadali o ich pochopenie pre naše aktivity. Včera sa k nám dostal mail jedného bratislavského riaditeľa, v ktorom sa obracia na ostatných bratislavských riaditeľov a ponúka im radu, ako jednať s učiteľmi. Píše:

„......... Nechápem z akého dôvodu ide riešiť IBU to, čo majú v dobre spravovanej spoločnosti  riešiť odbory a aj nové odbory. Neviem o tom, že u nás existuje nejaké IBU.

Pojem "tichý štrajk" legislatíva a Zákonník práce nepozná, je to len chaos, ktorý má vytrestať žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí si budú plniť povinnosť a budú učiť a ešte aj suplovať a v konečnom rade aj vedenia škôl, ktoré budú riešiť absenciu v školách a zabezpečovať suplovanie.

Oficiálny štrajk má svoje pravidlá, s ktorými IBU nemá nič spoločné. Pýtam sa, koho partnerom na rokovanie je IBU?

Požiadal by som do budúcna, aby takéto aktivity boli riešené len s členmi NŠO /ak ich nečinnosť musí nahrádzať IBU/  a ostatných zamestnancov nechať pracovať podľa vlastnej vôle a nenútiť ich narúšať vyučovanie výzvami rôznych iniciatív.

Je to všetko o zodpovednosti a koordinácii. A o dobre spravovanej škole.....“

 

Toľko citát a k nemu len pár myšlienok, ktoré z listu vyplývajú.:

1.      To, že riaditeľ nevie, kto je IBU, nepozná Výzvu komory učiteľov, nepozná náš list, svedčí len o jeho „skutočnom“ záujme o naše školstvo, neschopnosti vyhľadávať informácie a čítať s porozumením.

2.      To, že riaditeľ prezentuje svoj vzťah k „výzvam rôznych iniciatív“, svedčí o jeho „hlbokom demokratickom presvedčení“, ktorým je tento mohykán medzi riaditeľmi v učiteľskej verejnosti známy.

3.      Obdivujeme riaditeľa, ktorý si dovolí napísať „Je to všetko o zodpovednosti a koordinácii. A o dobre spravovanej škole.....“ Aká je to  dobre spravovaná škola, kde sú učitelia neslobodní, kde riaditeľ má patent na rozum? Ľutujeme kolegov, ktorí  dovolili, aby si ich šéf, kedysi nevýrazný učiteľ, ich školu privlastnil a správal sa ako  orientálny satrapa.

Milí kolegovia, pred pár dňami sme si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie, no ako môžete vidieť,  podstate demokracie mnohí dodnes neporozumeli. Preto Vás prosíme, nevzdávajte sa práva na  dialóg, zjednoťte sa, buďte slobodní.           

                                                                                  Róbert Beutelhauser, učiteľ a aktivista