List Iniciatívy slovenských učiteľov rodičom

11.01.2016 02:49

Vážení rodičia, 

učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Žiaľ, žiadna z požiadaviek, ktoré predkladáme od roku 2012, nie je dodnes splnená. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a príprava neobmedzeného štrajku je len logickým vyústením udalostí posledných mesiacov.

Všetky doterajšie vlády školstvo dlhodobo ignorujú, a to bez ohľadu na to, či naša krajina prežíva hospodársky rast alebo recesiu. Súčasný stav školstva považujeme za neudržateľný už teraz, a preto neveríme, že v novom volebnom období sa situácia sama od seba zlepší.

Uvedomujeme si, že prípadným štrajkom mnohým z Vás skomplikujeme život, za čo sa Vám ospravedlňujeme, no žiaľ, iný účinný spôsob neexistuje.

Vážení rodičia, každodenne sa stretávame s Vašimi deťmi a snažíme sa pripravovať ich na plnohodnotný život. Dnes sa na Vás obraciame s prosbou o pochopenie a podporu, ktorú nám môžete vyjadriť osobne, mailom alebo prostredníctvom združenia rodičov školy. Veríme, že práve Vaša pomoc môže výrazne prispieť k úspešnému priebehu štrajku a teda aj lepšej budúcnosti našich detí.

S úctou

Iniciatíva slovenských učiteľov

                                                       

                                                          NAŠE POŽIADAVKY

1. Primerané ohodnotenie učiteľa

Nástupný plat učiteľa aj naďalej zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity a predstavuje zhruba polovicu mzdy iných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Výkon učiteľa sa, pochopiteľne, znižuje, ak je nútený zabezpečovať potreby svojej rodiny privyrábaním si v ďalšej práci. Iba primerane ohodnotený učiteľ sa môže naplno venovať Vašim deťom.

2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami

V materiálno-technickom vybavení škôl existujú obrovské rozdiely, preto pedagógovia žiadajú od vlády navýšenie rozpočtu do školstva v takej miere, aby sa tieto rozdiely vyrovnali, a tým sa všetkým deťom zabezpečili rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu. Vybavenie škôl (od hygienických potrieb cez učebnice a pracovné zošity až po projektory a interaktívne tabule) by nemali zabezpečovať „dobrovoľnými“ príspevkami rodičia, ale štát, ktorému odvádzajú dane. 

3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

Naša tretia požiadavka sa týka zmeny systému vzdelávania učiteľov. Domnievame sa, že súčasný systém musí byť prehodnotený, aby sa mohol učiteľ plnohodnotne vzdelávať v oblastiach, ktoré skutočne využije pri výučbe a výchove Vašich detí.