List Iniciatívy slovenských učiteľov zriaďovateľom

11.01.2016 02:44

Vážené kolegyne, kolegovia,

Iniciatíva slovenských učiteľov odvolávajúc sa na článok 37 Ústavy Slovenskej republiky v súlade s § 141 ods. 8 Zákonníka práce vyhlasuje od 11.1.2016 štrajkovú pohotovosť, ktorá predstavuje ďalšiu výzvu vláde a Národnej rade SR, aby zmenili svoj postoj k školstvu, na čo čakáme už takmer 26 rokov. Po predchádzajúcich snahách prichádza Iniciatíva slovenských učiteľov ako pozdvihnutie hlasu pedagogickej obce za lepšie školy a skvalitnenie podmienok vo vzdelávaní našich detí. Už sa viac nemôžeme pozerať, v akom stave je školstvo a budúcnosť výchovy i vzdelávania detí, ktoré majú po nás čoskoro prevziať zodpovednosť za smerovanie tejto krajiny.

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu učiteľov i riaditeľov v tomto neľahkom boji. Veríme, že problémy škôl, učiteľov a žiakov sa týkajú každého človeka, ktorý považuje výchovu a vzdelávanie za základ formovania vyspelej spoločnosti. Veríme, že splnenie našej požiadavky dofinancovať školstvo výrazne uľahčí aj Vašu prácu, nakoľko v súčasnosti musíte z malých zdrojov riešiť oveľa širšiu agendu ako iba naše školy.

Uvedomujeme si, že v prípade štrajku môžete byť aj Vy vystavení nepríjemnému tlaku, a preto Vás s úctou žiadame, aby ste tento tlak neprenášali na školy vo Vašej pôsobnosti. Domnievame sa, že máme spoločné ciele, a preto postupujme jednotne. Ak sa stretnete so zastrašovaním, prosím, informujte nás o tom. Na našej webstránke sme tejto téme vyhradili osobitný priestor.

S úctou

Iniciatíva slovenských učiteľov