List riaditeľom k akcii Deň zdravia

13.11.2015 14:27

Na stiahnutie: List riaditeľom (1).docx (12,7 kB)

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

zrejme ste zaregistrovali vznik Iniciatívy bratislavských i žilinských učiteľov, ktorých cieľom je podporiť Výzvu Slovenskej komory učiteľov vláde SR zo dňa 21. 10. 2015 (viď https://ibu7.webnode.sk/news/peticia-za-poziadavky-vo-vyzve-slovenskej-komory-ucitelov-vlade-sr-zo-dna-21-10-2015-na-stiahnutie/).

Naším zámerom je vyvolať celospoločenskú diskusiu o najdôležitejších problémoch slovenského školstva.

Pretože fungujeme na neformálnych základoch, sú naše možnosti, ako sa prejaviť, veľmi obmedzené. Naša prvá akcia Zraz dlhých nosov, ktorá sa uskutočnila dňa 5. 11. 2015, sa stretla s pozitívnou odozvou u kolegov, preto sme zorganizovali Deň zdravia. Cieľom tejto akcie je využiť zákonné možnosti ako prejaviť svoj názor a poukázať na to, že učitelia sú základným pilierom školstva.

Ako radoví učitelia si uvedomujeme, že Deň zdravia Vám môže spôsobiť organizačné problémy, preto Vás chceme poprosiť o zhovievavosť a podporu, lebo veríme, že máme spoločný cieľ - zlepšenie stavu slovenského školstva.

Ďakujeme za pochopenie a podporu.

                                      Za Iniciatívu bratislavských učiteľov Mgr. Róbert Beutelhauser