Nahnevaní učitelia môžu ovplyvniť aj voľby

24.01.2016 21:32