Otvorený list predsedovi vlády o tom, čo som neurobil pre Slovensko

09.02.2016 23:23