Otvorený list prezidentovi SR

02.12.2015 14:50

Otvorený list prezident SR.pdf (79,9 kB)

Vážený pán prezident Slovenskej republiky,

v mene Iniciatívy bratislavských učiteľov si Vás dovoľujeme požiadať o vrátenie zákona o štátnom rozpočte na rok 2016  z  20. novembra 2015 na opätovné prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky. Domnievame sa, že výška schváleného štátneho rozpočtu nedokáže pokryť v plnej miere skutočné potreby slovenského školstva a hrozí, že mzda začínajúceho učiteľa naďalej zostane na úrovni priemernej mzdy absolventa strednej školy bez maturity, čím sa nezvýši atraktivita tohto povolania. Priemerná mzda pedagogických zamestnancov bude opäť dosahovať len polovicu z priemernej mzdy iných vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Mzdy pedagogických zamestnancov sa tak ani v nasledujúcom roku nebudú môcť priblížiť priemerným mzdám pedagogických zamestnancov v ostatných krajinách V4.

Schválený štátny rozpočet súčasne neodstraňuje priepastné rozdiely vo vybavenosti škôl a školských zariadení didaktickými prostriedkami, čo je podľa nášho názoru v rozpore s ústavným princípom rovnosti v prístupe k vzdelaniu.

S dôverou sa na Vás obraciame so žiadosťou o poskytnutie možnosti na opätovné prerokovanie Zákona o štátnom rozpočte na rok 2016  z  20. novembra 2015, keďže sme hlboko presvedčení o tom, že Vám záleží na stave slovenského školstva.

                                                        S úctou                  Iniciatíva bratislavských učiteľov