Pán premiér, neponižujte nás!

08.12.2015 23:00

Reakcia Iniciatívy bratislavských učiteľov na opatrenie z tretieho vládneho balíčka, ktoré sľubuje sociálne byty pre učiteľov.

Pán premiér, predstavili ste 10 opatrení, ktoré sú zamerané na nízkopríjmové skupiny. Svojím opatrením ste jasne naznačili, kam sa vaša politika bude uberať po voľbách. Nie k systémovým riešeniam, ale k udržiavaniu učiteľov v kategórii „nízkopríjmová skupina“.

Naším cieľom nie je čerpať sociálne výhody od štátu. My nie sme sociálne vylúčení, zdravotne postihnutí či invalidní občania, ktorí sú z objektívnych dôvodov odkázaní na takúto pomoc. Ako je možné, že učiteľ - pracujúci človek, končí v záchrannej sociálnej sieti toho istého štátu, ktorému platí dane a ktorého deti vychováva?

Vo vyspelom štáte žiadne sociálne balíčky nie sú potrebné, pretože pracujúci občania prirodzene dostávajú to, čo im patrí. Ústava SR im v článku 36 zabezpečuje „právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň“. Pýtame sa teda: „Kde je naša dôstojná životná úroveň?“

My, mladí učitelia, nechceme od vás sociálny nájomný byt na 10 rokov. Dokonca od vás nechceme žiadne iné bývanie. Chceme len, aby nás v banke nevysmiali, keď si pôjdeme pýtať hypotéku.

Hovoríte, že tá 1 miliarda eur, ktorú váš sociálny balíček bude stáť, nepôjde na úkor deficitu ani verejného dlhu. Jedným dychom však dodávate, že na učiteľov peniaze nie sú. Nevidíte pritom, že na rozdiel od nekoncepčných jednorazových dávok každé dobre investované euro do vzdelania bude prinášať výnosy aj desaťročia po tejto investícii.

Sám vo svojom prejave vravíte: „Z čísiel sa ešte nikto nenasýtil.“ Verejnosti pritom prezentujete priemerný plat učiteľa a percentá ich zvyšovania, o ktorých radový pedagóg môže len snívať. Čím nás to teda kŕmite, pán premiér – číslami a sľubmi?

Sociálne byty pre učiteľov sú podľa vašich slov návratom k slovenským tradíciám. Súhlasíme s vami, vráťme sa k slovenskej tradícii, kde učiteľ bol nositeľom kultúry, osvety a vzdelanosti, a bol národne uvedomelým, hrdým a rešpektovaným človekom (a živiteľom rodiny). O jeho statuse nebolo potrebné diskutovať ani ho umelo zvyšovať.

                         

                                                                                                                      Jana Ftáčnik Pastorková