Prečo podporujem Zraz dlhých nosov

27.10.2015 20:59
 Rok čo rok pri preberaní Cervantesovho Dona Quijota žiakom vysvetľujem, čo znamená donkichotovské snaženie a boj proti veterným mlynom, rok čo rok si uvedomujem, ako v našej spoločnosti ubúda rytierov smutnej postavy,  prevláda rezignácia a apatia.
Pred dvomi rokmi, po skončení nášho reťazového štrajku, som si povedal: „sú veci, ktoré jednoducho nezmeníš,“ a venoval som sa projektom, o ktorých som vedel, že ich úspech je v mojich rukách. So zhovievavosťou toho „kto vie svoje“ som sledoval snahu Vlada, Braňa, Sone, ktorí sa nevzdali, zakotvili v komore učiteľov a neúnavne suplovali kontrolórov, novinárov, detektívov a poukazovali na nedostatky v rezorte školstva. „Boj proti veterným mlynom,“ hovoril som si. Až prišiel tento školský rok a zrazu si každý z nás  musel všimnúť, že existuje komora, ktorá dokáže presadiť dobré veci. 
Keď mi Soňa povedala o výzve komory učiteľov, neváhal som a podporil som ju, tak ako podporujem aj Zraz dlhých nosov. Toto stretnutie považujem za jedinečnú šancu zodvihnúť hlavu a ukázať, kto je klamár a kto klamaný, kto hovorí, že mu na školstve záleží a komu skutočne záleží. A že nič nezmením? ... Aspoň sa o to pokúsim.
                                                                                                             
                                                                                                                Róbert Beutelhauser, učiteľ a aktivista