Vyhlásenie Iniciatívy bratislavských učiteľov k rodičom

19.11.2015 23:24
 
Zúfalá situácia si vyžaduje činy. Takto sa dá najlepšie vystihnúť, prečo sa stovky učiteľov nielen z Bratislavy rozhodli vo štvrtok 19. novembra zúčastniť Dňa zdravia, teda darovať krv alebo navštíviť lekára. Je nám ľúto, že sme rodičom našich žiakov spôsobili ťažkosti, preto dovoľte, aby sme Vám svoj krok vysvetlili.
Predovšetkým chceme, aby verejnosť vedela, že sme radoví učitelia, za ktorými nestojí žiadna politická strana, odbory ani iná záujmová skupina. Sme iniciatíva, ktorá si osvojila Výzvu Slovenskej komory učiteľov (https://www.komoraucitelov.org/clanok-265-vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-vlade-slovenskej-republiky.html). Naším cieľom je nahlas vyjadriť to, čo potvrdzujú rôzne medzinárodné merania. Naše školstvo je v katastrofálnom stave a pomôže mu len to, ak sa o ňom prestane hovoriť a začne sa konať. A tým najpodstatnejším, čo školstvo potrebuje, sú
 
Zúfalá situácia si vyžaduje činy. Takto sa dá najlepšie vystihnúť, prečo sa stovky učiteľov nielen z Bratislavy rozhodli vo štvrtok 19. novembra zúčastniť Dňa zdravia, teda darovať krv alebo navštíviť lekára. Je nám ľúto, že sme rodičom našich žiakov spôsobili ťažkosti, preto dovoľte, aby sme Vám svoj krok vysvetlili.
Predovšetkým chceme, aby verejnosť vedela, že sme radoví učitelia, za ktorými nestojí žiadna politická strana, odbory ani iná záujmová skupina. Sme iniciatíva, ktorá si osvojila Výzvu Slovenskej komory učiteľov (https://www.komoraucitelov.org/clanok-265-vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-vlade-slovenskej-republiky.html). Naším cieľom je nahlas vyjadriť to, čo potvrdzujú rôzne medzinárodné merania. Naše školstvo je v katastrofálnom stave a pomôže mu len to, ak sa o ňom prestane hovoriť a začne sa konať. A tým najpodstatnejším, čo školstvo potrebuje, sú peniaze – peniaze na materiálno-technické vybavenie škôl a peniaze na naše mzdy.
Úroveň vybavenia škôl je na Slovensku rôzna. Nie je výsledkom systematického záujmu štátu o školstvo, ale závisí od prístupu škôl k európskym fondom (ktoré napríklad Bratislava nemôže čerpať) alebo sponzorským darom rodičov. Nechceme učiť v budovách, ktoré sú v havarijnom stave. Chceme, aby boli školy miestom, kde sa naše deti budú cítiť príjemne a kde sa bude na vyučovaní používať moderná a pre všetkých pedagógov dostupná didaktická technika.
Platy v školstve sú neporovnateľné s platmi ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracujúcich v štátnom sektore a zaostávajú za platmi učiteľov v susedných krajinách. Sme presvedčení, že práve zásadným zvýšením platov pedagógov sa musí začať zmena v školstve. Iba spokojný a motivovaný učiteľ je kľúčom ku kvalitnejšiemu školstvu. Veríme, že takéto zvýšenie zatraktívni našu profesiu pre mladých, zvýši počet kvalitných absolventov učiteľských fakúlt, zvýši záujem mužov o učiteľskú profesiu a prispeje k ozdraveniu klímy v našich školách.
Často počúvame, že máme byť trpezliví, no čakáme už dosť dlho. Všetky doterajšie vlády sa len prizerajú, ale doteraz nič neurobili. Preto žiadame vládu, aby prestala opakovať, že školstvo je jej priorita, a začala reálne konať. My konáme.

                                                                      

                  Iniciatíva bratislavských učiteľov