Ako je to s platmi učiteľov?

03.11.2015 11:54

Podľa ministra sa platy učiteľov razantne  navyšovali, učitelia ale idú vo štvrtok protestovať.

Už je tomu 2 týždne, čo sa minister školstva v televízií snažil presvedčiť učiteľov i verejnosť, že vláda platy učiteľov výrazne zvyšovala a že robí pre učiteľov čo sa len dá, aby ich podporil a zlepšil situáciu v školstve.

V prvom rade sa pozrime na to, ako to vyzerá s učiteľmi a ich platmi. Okrem náročnosti samotnej práce učiteľov, nedostatku ochrany ich práv, či potreby kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov (ktorých platnosť po 7 rokoch vyprší), sú práve platy často skloňovaným problémom .

Stredná škola bez maturity

Nástupný plat vysokoškolsky vzdelaného učiteľa je na úrovni absolventa strednej školy bez maturity (niečo okolo 590 eur v hrubom v januári 2015). Asi netreba zdôrazňovať absurdnosť tohto faktu, ktorý logicky spôsobuje, že o toto povolanie je nízky záujem a že máme problém do školstva dostať mladých ľudí.

Priemerná mzda pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve je 1,05-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, teda 917,40 eur. Tu sa ale rátajú aj iní zamestnanci, zástupcovia riaditeľov a riaditelia škôl, ktorí neraz zarábajú podstatne viac než učitelia. Podľa portálu platy.sk je priemerná hrubá mzda radového učiteľa na ZŠ 729 eur a na SŠ 761 eur(oficiálne údaje o priemernom zárobku samotných učiteľov nie sú dostupné).

Zvyšovanie platov

Bývalý minister školstva Dušan Čaplovič v roku 2013 sľuboval, že do roku 2016 zvýši platy pedagogických zamestnancov na 1,2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Podľa ministra Draxlera sa v roku 2016 k tomu priblížime a bude to 1,16-násobok, ale to nie je pravda. Dostanú len1,09-násobok. Ďalší nesplnený sľub.

Často sa spomína, že pedagógom sa každoročne zvyšujú platy o 5 %, no podľa Slovenskej komory učiteľov tento nárast v podstate iba kopíruje rast priemernej mzdy. Štatistika Európskej Komisie Eurydice z roku 2014 tvrdí, že medzi rokmi 2009 – 2014 vzrástol tarifný plat učiteľov na Slovensku prepočítaný HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) len o 1,91 %. Naši susedia navyšovali učiteľom platy výraznejšie. V Poľsku bol nárast 6 %, v Maďarsku 11,3 % a v Česku až 26,96 %. Slovensko teda nenavyšovalo razantne platy učiteľov, ako tvrdí minister.

Plat učiteľa tiež každoročne rastie, maximum dosiahne po 32 rokoch praxe, s celkovým nárastom 24 %. Príslušníci policajného zboru majú po tomto čase nárast platu o 67,1 %. A nezabúdajme s akým platom učitelia začínajú a že výpočet nezohľadňuje infláciu.

Učitelia chcú zmenu

V relácií RTVS O 5 minút 12 svoje záujmy obhajovala aj Slovenská komora učiteľov. Medzi inými spomínali aj svoju požiadavku z roku 2012, ktorá naďalej trvá. Je to navýšenie miezd učiteľov na 1,2 až 1,6-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Minister Draxler hovoril, že sa učitelia ozvali neskoro, lebo návrh rozpočtu na budúci rok je už ukončený. Akoby nevedel, že navýšenie platov pedagogických zamestnancov učitelia žiadajú už roky. A čo je zaujímavé, stále je na to nevhodná chvíľa. Kedy nadíde ten vhodný čas?

Nie je už únavné omieľať tú istú pesničku o platoch učiteľov dookola? Nie. Preto, lebo je to nedôstojné, aby tí, ktorí majú nám, občanom Slovenska, dať vzdelanie, rozširovať a prehlbovať ho, patrili medzi tých, ktorí len-len že dosahujú priemer v národnom hospodárstve. Ak vôbec. Áno, byť učiteľom je poslanie, ale aj tí, ktorí považujú svoju prácu za poslanie, musia byť za ňu primerane odmenení.

Vo štvrtok 5.11. sa pred úradom vlády SR koná Zraz dlhých nosov, kde môžete prísť podporiť učiteľov, ktorí už majú dosť prázdnych sľubov, vodenia za nos a chcú dať najavo svoju nespokojnosť. Ak to nestihnete, aspoň o ňom šírte túto informáciu ďalej.

zdroj: https://dennikn.sk/blog/ako-je-to-s-platmi-ucitelov/                                 autor:   Brani Grohling