Babysitting Day - Deň varovania

01.12.2015 12:57

Milé kolegyne a kolegovia,

keď sme sa pred mesiacom stretli, bolo nás asi desať, na Zraze dlhých nosov okolo tristo a do Dňa zdravia sa zapojilo 230 škôl z celého Slovenska. Za necelý mesiac Výzvu Slovenskej komory učiteľov slovenskej vláde podpísalo 3 209 pedagogických a odborných zamestancov škôl. Práve vďaka vašim aktivitám sa o problémoch v školstve začína hovoriť a čo je podstatné, minister Draxler ani nikto iný z vlády ani raz nespochybnil oprávnenosť našich požiadaviek.

Rozpočet bol síce prijatý, ale naše požiadavky zostali nesplnené, preto IDEME ĎALEJ...

Na 10. decembra sme ohlásili Babysitting Day, čiže ,,Deň varovania detí". Tento deň bude ďalšou príležitosťou, ako netradičným spôsobom poukázať na to, že naša priemerná hodinová mzda je nedostatočná a porovnateľná so mzdou opatrovateliek, v niektorých prípadoch nižšia. Podstatou Babysitting Day je, že počas tohto dňa nebudeme vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, ako to dennodenne robíme vypracovaním príprav, prefocovaním materiálov, vyhľadávaním a vytváraním didaktických pomôcok, zostavovaním testov atď., ale obmedzíme sa iba na činnosť stráženia detí, resp. na činnosť výchovnú. Keďže nám záleží na podpore rodičov a širšej verejnosti, ponúknime v tento deň našim deťom aktivity, ktoré sú hodné vysokoškolsky vzdelaných opatrovateľov.

Kolegyne a kolegovia, spája nás jeden cieľ, a tým je ZLEPŠENIE NÁŠHO ŠKOLSTVA. Ak tento cieľ chceme dosiahnuť, MUSÍ NÁS BYŤ VIAC. Šírte preto našu výzvu, približujte ju nerozhodným kolegom, vysvetľujte rodičom a riaditeľom. Iba tak sa nám ho podarí dosiahnuť.

                                                                      Iniciatíva bratislavských učiteľov