Budúcnosť národa

23.12.2015 23:52

        Prečítal som si vyjadrenie ministra školstva p. Draxlera, MA,  V horúcom kresle. Ako učiteľ na dôchodku sa pohoršujem nad jeho výrokom, že učitelia nemajú podporu verejnosti v uliciach. Minister vnútra p. JUDr. Kaliňák si policajtov váži a chráni ich. On sa však k učiteľom správa ako macocha.
       Ja som tiež nebol v uliciach. Pán minister žiada spoločenskú objednávku, tak dovoľte, aby som sa k danej veci vyjadril. Učiteľ má vysokoškolské vzdelanie, jeho práca je rovnako náročná, ako práca lekára alebo sudcu - nie je však tak ohodnotená. Zdravie a vzdelanie mládeže je najväčšie bohatstvo národa.
       Náplňou práce učiteľa je starať sa o detskú dušu. Okrem vyučovania ho čaká príprava na vyučovanie, triednická práca, príprava pomôcok, oprava úloh, dozor cez prestávky, dozor v jedálni, mimoškolská činnosť, súťaže, atď. Sústavne pracuje s väčšími kolektívmi, povolanie sa musí zmeniť na poslanie. Keby učiteľ pracoval vždy s jedným žiakom, od každého by vyberal od 1 až do 10 Eur a ostatní by čakali v čakárni, pracovalo by sa mu ľahšie. Vážim si prácu lekárov, len chcem poukázať, o čo je náročnejšia práca učiteľa. Ajpráca sudcu pri štúdiu spisu sa vyrovná práci učiteľa, keď v tichosti opravuje písomné práce žiakov v kabinete. Súdne pojednávanie je pokojnejšie , ako vyučovanie v triede. V súde nikto nesmie ani pípnuť,hovorí len ten kto má slovo. Ak ide sudca do terénu na prieskum, ide autom so zapisovateľkou. Učiteľ na exkurziu ide autobusom plným detí. Dozor a práca učiteľa je niekoľkokrát náročnejšia. Aké je ale jeho ohodnotenie?  Ústavný súd SR a p. ombudsmanka by mali prešetriť, pravdivosť môjho tvrdenia. Nič mi nechýba, mám už všetkého dosť. V tejto demokracii však chýba poriadok, pravda, spravodlivosť a zdravý rozum.
       Každý minister  by mal byť svojprávny  a mohol by rozumne rozhodovať vo svojom rezorte. Konkrétne : Dotácie do školstva by mali prísť na ministerstvo školstva. Tam by sa mali rozdeliť spravodlivo, aby išli do škôl a učiteľom. Pokiaľ pôjdu cez ministerstvo vnútra, územné celky, okresy a starostov, tak sa roztratia a rozkradnú. Učitelia svojho cieľa nedosiahnu, pokiaľ deti neostanú dlhšie doma. Až potom sa vec začne riešiť, lebo by skrachovalo kapitalistické hospodárstvo.
       Dôchodcovia tiež nemôžu byť spokojní s týmto chorým systémom. Štát dá vo väznici 3X viac na vraha ako na dôchodcu. Je demokracia, môžem si povedať svoj názor. Nie je to trestný čin, lebo skutok sa nestal.

                                                                     Mgr. Jozef Adam Fábry, Dubová 35, Prievidza