Otvorený list rodičom

04.11.2015 15:55

Otvorený list Iniciatívy bratislavských učiteľov nielen pre bratislavských rodičov

Vážení rodičia a priatelia našich škôl,

dovoľte, aby sme Vás 5. novembra o 15:30 hod. pozvali na akciu Zraz dlhých nosov, ktorú organizuje Iniciatíva bratislavských učiteľov pred Úradom vlády. Odľahčeným spôsobom by sme chceli pripomenúť vláde jej sľuby a hlavne naštartovať zmenu zle fungujúceho školského systému na Slovensku.

Máte pocit, že Vaše deti nedostávajú v škole európsky štandard? Opisujú Vám deti večer zaujímavé pokusy z chémie, fyziky alebo biológie? Alebo čo nové sa dialo poobede na krúžku robotiky? Tešia sa do školy, lebo je to tvorivé, moderne vybavené a atraktívne prostredie? Nie? V šiestom najbohatšom regióne podľa HDP na obyvateľa v Európe? Ako je to možné?

Ako je možné, že sa Vašim deťom pričasto menia vyučujúci? Máte pocit, že nie všetci vyučujúci poskytujú Vám a Vašim deťom to, čo si predstavujete pod štandardom? Vaše dieťa neprijali do materskej školy? Prečo?

Platíte dane, máte očakávania, a nakoniec zostávate s dlhým nosom?

Príčin je veľa, naše školstvo zápasí s mnohými problémami. Bohužiaľ, vláda za posledné tri roky nedokázala ani len vypracovať a schváliť stratégiu, ako problémy riešiť. Naopak, zametá ich pod koberec a riešenia odkladá na neurčito. Vyspelé štáty investujú do školstva v priemere 6% HDP, Slovensko len 3,9 % HDP. Najbližšie roky to vláda neplánuje meniť.

Bez peňazí to nepôjde. Školy sa často nachádzajú v havarijnom stave, ktorý neraz ohrozuje bezpečnosť detí. Laboratóriá a učebne sa vybavujú takmer výlučne z eurofondov cez „národné projekty“, z ktorých boli bratislavské školy doteraz vylúčené. Mikroskopy, pipety, laboratórne váhy či prístroje demonštrujúce základné fyzikálne javy žiaci poznajú spravidla len z obrázkov. V lepšom prípade videli tie, ktoré ste kedysi držali v rukách Vy.

Jeden príklad: V rámci „národného projektu“ Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl dostalo 49 škôl vybavenie pre učebne fyziky, chémie a biológie. Zrkadlovým projektom bolo vybavených ďalších 177 škôl. Priemerná cena vybavenia jednej učebne bola 70 000 eur. A čo zvyšných 2000 základných škôl na Slovensku? Prečo Vaše dieťa nechodí do rovnako vybavenej školy?

Druhým veľkým problémom je nízka atraktivita učiteľského povolania. Európskym trendom je, že sa na pedagogické fakulty hlásia žiaci z hornej tretiny najúspešnejších absolventov SŠ. U nás sa učiteľské povolanie nachádza na okraji záujmu absolventov SŠ hlavne v dôsledku nízkeho ohodnotenia. Samozrejme, ide aj o naše platy, ktoré sú pre nás existenčne dôležité. Kým sa nezvýšia naše platy, budeme si musieť poobede a po večeroch privyrábať, ako sa dá, namiesto prehlbovania vedomostí, naberania nových síl alebo intenzívnejšej prípravy na vyučovanie.

Máme veľa otázok. Prečo sa výsledky našich žiakov v medzinárodných meraniach stále zhoršujú? Prečo výrazne zaostávame nielen za svetovým a európskym priemerom, ale aj za Českom, Poľskom a Maďarskom? Prečo sa dlhé roky nič nemení a školstvo funguje len akoby na zotrvačník? Prečo to inde ide a u nás nie?

Poďme spolu hľadať odpovede, skúsme to zmeniť.

                                                                                                                                       Iniciatíva bratislavských učiteľov