Milé kolegyne a kolegovia,

11.01.2016 02:24

Počas dvoch mesiacov učiteľských protestov nik nespochybnil naše požiadavky (Výzva SKU vláde SR), no ani nik z kompetentných neprejavil vôľu podniknúť kroky, ktoré by viedli k ich naplneniu, a tým aj k skvalitneniu nášho školstva. Preto nadišiel moment pravdy, chvíľa, ktorá môže celej spoločnosti ukázať, že jej pedagógovia sú schopní za lepšie školstvo skutočne bojovať. 

Dnes, 11. 1. 2016, štrajkový výbor zložený z iniciatív slovenských učiteľov vyhlasuje štrajkovú pohotovosť, čím dávame na vedomie vláde, že ak sa nezačne do 25. januára našimi požiadavkami seriózne zaoberať, v tento deň na základe článku 37 odsek 4 Ústavy SR vstúpime doneobmedzeného ostrého štrajku.

Milé kolegyne, kolegovia, politici veľmi radi hovoria, že školstvo je ich priorita, no realitu veľmi dobre poznáme. Nášmu systému vzdelávania chýba vízia, dlhodobá koncepcia a najmä úprimná snaha riešiť nahromadené problémy. Dopláca na to dieťa, o čom svedčia výsledky našich žiakov v medzinárodných testovaniach, hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl a koniec koncov aj každodenná vlastná skúsenosť. A doplácame na to aj my, pedagogickí a odborní zamestnanci v školstve. Naša mzda je dlhodobo pod priemerom Európskej únie. Učitelia na Slovensku podľa OECD zarábajú približne polovicu príjmu ostatných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Tichou akceptáciou tohto stavu sa vzdávame polovice svojho celoživotného príjmu.

Predstavitelia vlády hovoria, že musíme byť trpezliví, no pritom ani počas tohto volebného obdobia nenaplnili programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva. My sme už čakali dosť dlho. Veď si len spomeňme na prípady, keď štátni úradníci plnými priehrštiami rozhadzujú naše peniaze. Práve spomínané prípady potvrdzujú, že Slovensko peniaze má, ale nemá ich pre svoje deti. Preto nadišiel čas, aby sme sa spojili a dôrazne odmietli vládne hazardovanie s budúcnosťou našej spoločnosti.

Úspešnosť štrajku závisí len a len od nás. Každý jeden z nás musí zvážiť, čo dokáže pre seba, svoju prácu a v neposlednom rade aj pre svoje deti obetovať. Nik z nás, organizátorov, nevie, koľko dní bude štrajk trvať, koľko z nás sa zapojí a ako štrajk dopadne. Môžeme Vám  garantovať iba vzácny pocit, že ste sa spolu s nami pokúsili uskutočniť sen celých generácií pedagógov, sen o dôstojnom postavení v spoločnosti . Vieme, že ak nás bude pár, náš hlas nič nezmôže, ale ak sa nám podarí zjednotiť a spolupracovať, môžeme dosiahnuť náš cieľ. Kolegyne, kolegovia, uvedomujeme si, že vstupom do štrajku sa vystavujeme riziku nižšieho príjmu, dehonestujúcich poznámok časti verejnosti a tlaku zamestnávateľov, no musíme vydržať, pretože nejde len o nás, ide o lepšie školstvo, o naše deti a o budúcnosť našej spoločnosti.

                                                                                         Iniciatíva slovenských učiteľov