,,Školstvo má prioritu", reakcia na reakciu

05.12.2015 15:22