Srdcom pre moju školu

15.11.2015 21:33

Stiahnite si Srdce pre moju školu: logo malé.jpg (15 kB)logo_srdce_farebne (1).jpg (887672)

Školstvo potrebuje zásadnú zmenu. Treba pri nej vychádzať z triezveho zvažovania všetkých údajov a argumentov, zmenu treba pripraviť rozumne, musí mať racionálne jadro. Na druhej strane ale treba mať na pamäti, že bez zapojenia srdca sa nič nezmení. Tabuľky a grafy totiž nikdy neopíšu situáciu celkom presne, treba ju vnímať aj srdcom. Na zmene by sa mali podieľať hlavne ľudia, ktorí majú srdce na správnom mieste  na školstve im skutočne záleží.

Sú to tí, ktorí v školstve pôsobia už mnoho rokov, neodišli z neho len preto, že ich práca nie je dostatočne ohodnotená a podmienky na prácu často katastrofálne. Ľudia, ktorí pre školstvo robia viac, než sa od nich vyžaduje, jednoducho preto, že sa pre nich táto práca stala srdcovou záležitosťou.

Preto vo štvrtok 19. novembra, keď sa vzdáme toho, čo dokáže človeku zachrániť život, na Deň zdravia, keď darujeme vlastnú krv, ukážme mocným tejto krajiny cestu, ako sa dajú veci pohnúť. Zlomení pre správnu vec im ukážme, že nikdy nie je neskoro. Spoločne im dajme signál, že preto aby sa naše školy stali lepším miestom pre naše deti je potrebné, aby sa niečo zmenilo v ich srdci.

Na znak nášho spoločného snaženia sa o zmenu školstva v našej krajine, majme 19. novembra so sebou tento symbol:

    SRDCOM PRE MOJU ŠKOLU

                                                                              Vladimír Crmomanm, učiteľ a aktivista