Učitelia a sympatizujúca verejnosť Trenčianskeho kraja podporuje Výzvu Slovenskej komory učiteľov vláde SR

02.11.2015 21:53