Novinky

15.01.2016 21:05
www.teraz.sk/slovensko/ucitelia-strajkova-pohotovost/176004-clanok.html
15.01.2016 20:57
www.tyzden.sk/podlampou/29213/pod-lampou-special-ucitelia-a-sestry-sa-neboja/ (video)
15.01.2016 00:13
aktualne.atlas.sk/slovensko/skolstvo/ucitelia-vyzyvaju-fica-aby-podporil-ich-planovany-strajk.html
14.01.2016 23:35
www.youtube.com/watch?v=yH-bL45bLeE (video)
14.01.2016 23:32
www.youtube.com/watch?v=7ZoHkEzEtmM (video)
12.01.2016 23:41
www.youtube.com/watch?v=aaZlFA1JAQ8&feature=youtu.be (video)
12.01.2016 23:38
dennikn.sk/blog/recept-ako-nastvat-ucitelov-hubova-polievka-smeru/?ref=tit-box-top
12.01.2016 00:03
www.youtube.com/watch?v=ZzIsxJ2NlNk
11.01.2016 23:49
www.ta3.com/clanok/1076097/ucitelia-vyhlasili-pohotovost-hrozia-neobmedzenym-ostrym-strajkom.html
11.01.2016 15:19
domov.sme.sk/c/20071350/ucitelia-vyhlasili-strajkovu-pohotovost.html
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>