Prečo štrajkovať

09.02.2016 22:03
Pochod vďaky z Ružinova, Petržalky, Starého mesta a Karlovej Vsi  na demonštráciu: kliknite  na:  isu.sk/#dokumenty
31.01.2016 01:19
Kliknite na:   isu.sk/#dokumenty
27.01.2016 20:06
dennikn.sk/blog/ako-pomahat-ucitelom-v-strajku-a-neskor/
24.01.2016 21:24
www.facebook.com/MotivaceCZaSK/videos/561764427299104/?theater
15.01.2016 00:19
                
11.01.2016 15:29
www.youtube.com/watch?v=LF1M-qdb6RE&feature=youtu.be
11.01.2016 02:24
Počas dvoch mesiacov učiteľských protestov nik nespochybnil naše požiadavky (Výzva SKU vláde SR), no ani nik z kompetentných neprejavil vôľu podniknúť kroky, ktoré by viedli k ich naplneniu, a tým aj k skvalitneniu nášho školstva. Preto nadišiel moment pravdy, chvíľa, ktorá môže...

                                www.isu.sk/

                   www.facebook.com/iniciativa.slovenskych.ucitelov/?fref=ts