Otvorené listy

01.12.2015 12:57
Milé kolegyne a kolegovia, keď sme sa pred mesiacom stretli, bolo nás asi desať, na Zraze dlhých nosov okolo tristo a do Dňa zdravia sa zapojilo 230 škôl z celého Slovenska. Za necelý mesiac Výzvu Slovenskej komory učiteľov slovenskej vláde podpísalo 3 209 pedagogických a odborných zamestancov...
29.11.2015 22:43
42 x PREČO.pdf (313655) Nasledujúci súbor otázok vytvorili pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pôsobia v našich materských, základných, stredných školách a školských kluboch detí a majú úprimný záujem zlepšiť školské prostredie, zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, zvýšiť...
25.11.2015 17:22
Čo ešte poviete, pán Draxler? Keď sa 5. novembra uskutočnil Zraz dlhých nosov, minister Draxler komentoval Iniciatívu bratislavských učiteľov (IBU) slovami: „Obávam sa, či existencia rôznych krátkodobých iniciatív, ktoré fungujú skôr pre mediálny efekt, nie je v tomto ohľade aj...
19.11.2015 23:25
Adresáti: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ PŠaV) | Rada vysokých škôl SR | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | Združenie samosprávnych škôl Slovenska | Slovenská komora učiteľov | Asociácia...
19.11.2015 23:24
  Zúfalá situácia si vyžaduje činy. Takto sa dá najlepšie vystihnúť, prečo sa stovky učiteľov nielen z Bratislavy rozhodli vo štvrtok 19. novembra zúčastniť Dňa zdravia, teda darovať krv alebo navštíviť lekára. Je nám ľúto, že sme rodičom našich žiakov spôsobili ťažkosti, preto dovoľte,...
<< 1 | 2